[2021] Đăng ký gói cước Vinaphone
Cú pháp đăng ký từng gói đã được tích hợp sẵn vào nút "Đăng ký", khi nhấp vào thông tin sẽ tự động chuyển về soạn thảo tin nhắn trên điện thoại của bạn, bạn chỉ cần "Gửi đi" là đăng ký thành công.
(Nếu đăng ký không thành công không bị trừ tiền)

Gói Cước Data 3G/4G/5G ngày

Duy trì truy cập Internet tốc độ cao trong giới hạn dung lượng được mua của gói

GÓI CƯỚC DATA 3G/4G/5G THÁNG – GIỚI HẠN THEO THỜI GIAN

Duy trì truy cập Internet liên tục trong thời gian gói cước. Tặng dung lượng truy cập tốc độ cao ban đầu. Có khuyến mãi cước phí nếu đăng ký mua 3 – 6 - 12 tháng.

GÓI CƯỚC DATA 3G/4G/5G THÁNG – GIỚI HẠN THEO DUNG LƯỢNG DATA

Duy trì truy cập Internet tốc độ cao theo giới hạn dung lượng. Có khuyến mãi cước phí nếu đăng ký mua 3 – 6 - 12 tháng.

GÓI CƯỚC KẾT HỢP THOẠI & DATA THÁNG – GIỚI HẠN THEO DUNG LƯỢNG DATA

Duy trì truy cập Internet liên tục trong thời hạn gói cước. Tặng dung lượng truy cập tốc độ cao ban đầu.. Có khuyến mãi cước phí nếu đăng ký mua 3 – 6 - 12 tháng.

GÓI CƯỚC ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU BỞI KHÁCH HÀNG KHÁC

 • D7

  7.000
  Dung lượng: 1.2GbGb / 01 ngày
  Khuyến mãi:
  Cú pháp: ON D7 gửi 1543
  Sau khi hết data tốc độ cao: Ngừng duy trì kết nối Internet
 • D2

  10.000
  Dung lượng: 2GbGb / 01 ngày
  Khuyến mãi: Có, Voucher
  Cú pháp: ON D2 gửi 1543
  Sau khi hết data tốc độ cao: Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
 • D3

  15.000
  Dung lượng: 3GbGb / 03 ngày
  Khuyến mãi:
  Cú pháp: ON D3 gửi 1543
  Sau khi hết data tốc độ cao: Ngừng duy trì kết nối Internet
 • DT30

  30.000
  Dung lượng: 7GbGb / 07 ngày
  Khuyến mãi:
  Cú pháp: ON DT30 gửi 1543
  Sau khi hết data tốc độ cao: Ngừng duy trì kết nối Internet
 • M50

  50.000
  Dung lượng: 1.2GbGb / 30 ngày
  Khuyến mãi: Có, Voucher
  Cú pháp: ON M50 gửi 1543
  Sau khi hết data tốc độ cao: Tiếp tục tốc độ cao với cước phí 25đ/50Kb
 • M70

  70.000
  Dung lượng: 1.5GbGb / 30 ngày
  Khuyến mãi:
  Cú pháp: ON M70 gửi 1543
  Sau khi hết data tốc độ cao: Tiếp tục tốc độ cao với cước phí 25đ/50kb.
 • MAX79V

  79.000
  Dung lượng: 9GbGb / 30 ngày
  Khuyến mãi: Có, Voucher
  Cú pháp: ON MAX79V gửi 1543
  Sau khi hết data tốc độ cao: Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
 • BIG90

  90.000
  Dung lượng: 30GbGb / 30 ngày
  Khuyến mãi: Có, Voucher
  Cú pháp: ON BIG90 gửi 1543
  Sau khi hết data tốc độ cao: Ngừng duy trì kết nối Internet
 • MAX100

  100.000
  Dung lượng: 30GbGb / 30 ngày
  Khuyến mãi: Có, Voucher
  Cú pháp: ON MAX100 gửi 1543
  Sau khi hết data tốc độ cao: Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
 • BIG120

  120.000
  Dung lượng: 60GbGb / 30 ngày
  Khuyến mãi: Có, Voucher
  Cú pháp: ON BIG120 gửi 1543
  Sau khi hết data tốc độ cao: Ngừng duy trì kết nối Internet
Trò chuyện cùng chúng tôi