Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tỉnh Bình Phước

Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tỉnh Bình Phước

Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tỉnh Bình Phước

1. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Phước Long

1.1. Phòng giao dịch Phước Bình

Địa chỉ: P. Phước Bình – Tx. Phước Long. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0919067076

Website: Tra cứu gói cước Vinaphone 3G – 4G – 5G

 

1.2. Phòng giao dịch Phước Long

Địa chỉ: Đinh Tiên Hoàng, P. Long Thủy, TX Phước Long. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0919067076

Website: Tra cứu gói cước Vinaphone 3G – 4G – 5G

 

2. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Bình Long

Địa chỉ: 131 Nguyễn Huệ – Phú Trung –An Lộc – H. Bình Long. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0945983979

Website: Tra cứu gói cước Vinaphone 3G – 4G – 5G

 

3. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Bù Đốp

3.1. Phòng giao dịch Thị trấn Thanh Bình

Địa chỉ: Đường DT 759B, KP Thanh Xuân. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02713564222

Website: Tra cứu gói cước Vinaphone 3G – 4G – 5G

 

3.2. Cửa hàng giao dịch Xã Thiện Hưng

Địa chỉ: Thôn 2, Thiện Hưng, Bù Đốp, Bình Phước. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02713520789

Website: Tra cứu gói cước Vinaphone 3G – 4G – 5G

 

4. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Hớn Quản

Địa chỉ: Ấp 05 – Tân Khai – Hớn Quản. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02713636678

Website: Tra cứu gói cước Vinaphone 3G – 4G – 5G

 

5. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Phú Riềng

5.1. PBH KV Phú Riềng ( Cửa hàng Phú Riềng)

Địa chỉ: Thôn Phú Hưng – Xã Phú Riềng – Huyện Phú Riềng – Tỉnh Bình Phước. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02713776666

Website: Tra cứu gói cước Vinaphone 3G – 4G – 5G

 

5.2. Cửa hàng Giao Dịch Bù Nho

Địa chỉ: Tân Hiệp 2. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02713777779

Website: Tra cứu gói cước Vinaphone 3G – 4G – 5G

 

6. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại thị xã Đồng Xoài

Địa chỉ: 1137 Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, Tx. Đồng Xoài,T. Bình phước. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0915848757

Website: Tra cứu gói cước Vinaphone 3G – 4G – 5G

Chia sẻ: