Tìm gói cước - Vinaphone 3G/4G/5G

Tìm gói cước

Tìm thấy 86 kết quả

 • D15G
  70.000
  Cú pháp đăng ký: ON D15G gửi 1543
  Dung lượng: 500Mb/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • D60G
  120.000
  Cú pháp đăng ký: ON D60G gửi 1543
  Dung lượng: 2Gb/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: 1500 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • D30G
  90.000
  Cú pháp đăng ký: ON D30G gửi 1543
  Dung lượng: 1Gb/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • SM3
  199.000
  Cú pháp đăng ký: ON SM3 gửi 1543
  Dung lượng: 14Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 40 phút
  45 tin nhắn nội mạng
  (Ngừng kết nối Internet)
 • SM2G
  139.000
  Cú pháp đăng ký: ON SM2G gửi 1543
  Dung lượng: 8Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  35 tin nhắn nội mạng
  (Ngừng kết nối Internet)
 • SM2S
  139.000
  Cú pháp đăng ký: ON SM2S gửi 1543
  Dung lượng: 8Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  35 tin nhắn nội mạng
  (Ngừng kết nối Internet)
 • SM1
  109.000
  Cú pháp đăng ký: ON SM1 gửi 1543
  Dung lượng: 6GB
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 20 phút
  25 tin nhắn nội mạng
  (Ngừng kết nối Internet)
 • VD100
  100.000
  Cú pháp đăng ký: ON VD100 gửi 1543
  Dung lượng: 3GB/ngày
  Thời hạn: 07 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  100 tin nhắn nội mạng
  (Ngừng kết nối Internet)
 • VD129
  129.000
  Cú pháp đăng ký: ON VD129 gửi 1543
  Dung lượng: 3GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 100 phút
  100 tin nhắn nội mạng
  (Ngừng kết nối Internet)