Tìm kiến nâng cao - Vinaphone 3G/4G/5G

Tìm kiến nâng cao

Tìm thấy 219 kết quả

 • 3TD99V
  297.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3TD99V gửi 1543
  Dung lượng: 1Gb/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: 1500 phút/tháng
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút/tháng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • 3TMAX59V
  177.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3TMAX59V gửi 1543
  Dung lượng: 8Gb/tháng
  Thời hạn: 90 ngày
  (Tiếp tục truy cập Internet với tốc độ thường)
 • 3TMAX109V
  327.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3TMAX109V gửi 1543
  Dung lượng: 30Gb/tháng
  Thời hạn: 90 ngày
  (Tiếp tục truy cập Internet với tốc độ thường)
 • 3TMAX79V
  237.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3TMAX79V gửi 1543
  Dung lượng: 9Gb/tháng
  Thời hạn: 01 ngày
  (Tiếp tục truy cập Internet với tốc độ thường)
 • 3D60G
  300.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3D60G gửi 1543
  Dung lượng: 2Gb/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: 1500 phút/tháng
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút/tháng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • 3D30G
  230.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3D30G gửi 1543
  Dung lượng: 1Gb/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
  (Tiếp tục truy cập Internet với tốc độ thường)
 • 3T60G
  150.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3T60G gửi 1543
  Dung lượng: 2Gb/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
 • D15G 3 tháng
  180.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3D15G gửi 1543
  Dung lượng: 500 Mb/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
 • B99 3 tháng
  247.500
  Cú pháp đăng ký: ON 3TB99 gửi 1543
  Dung lượng: 600Mb/tháng
  Thời hạn: 90 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  60 tin nhắn nội mạng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
Trò chuyện cùng chúng tôi