Kết quả tìm kiếm gói cước - Vinaphone 3G/4G/5G

Kết quả tìm kiếm gói cước

Tìm thấy 221 kết quả

 • MAX109V
  109.000
  Cú pháp đăng ký: ON MAX109V gửi 1543
  Dung lượng: 30Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  (Tiếp tục truy cập Internet với tốc độ thường)
 • MAX 1 tháng
  70.000
  Cú pháp đăng ký: ON MAX gửi 1543
  Dung lượng: 9Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • D99V 3 THÁNG
  297.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3TD99V gửi 1543
  Dung lượng: 1Gb/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: 1500 phút/tháng
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút/tháng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • 3TMAX59V
  177.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3TMAX59V gửi 1543
  Dung lượng: 8Gb/tháng
  Thời hạn: 90 ngày
  (Tiếp tục truy cập Internet với tốc độ thường)
 • 3TMAX109V
  327.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3TMAX109V gửi 1543
  Dung lượng: 30Gb/tháng
  Thời hạn: 90 ngày
  (Tiếp tục truy cập Internet với tốc độ thường)
 • 3TMAX79V
  237.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3TMAX79V gửi 1543
  Dung lượng: 9Gb/tháng
  Thời hạn: 01 ngày
  (Tiếp tục truy cập Internet với tốc độ thường)
 • D60G 3 THÁNG
  300.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3D60G gửi 1543
  Dung lượng: 2Gb/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: 1500 phút/tháng
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút/tháng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • D30G 3 tháng
  230.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3D30G gửi 1543
  Dung lượng: 1Gb/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
  (Tiếp tục truy cập Internet với tốc độ thường)
 • 60G 3 tháng
  150.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3T60G gửi 1543
  Dung lượng: 2Gb/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
 • D15G 3 tháng
  180.000
  Cú pháp đăng ký: ON 3D15G gửi 1543
  Dung lượng: 500 Mb/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
 • B99 3 tháng
  247.500
  Cú pháp đăng ký: ON 3TB99 gửi 1543
  Dung lượng: 600Mb/tháng
  Thời hạn: 90 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  60 tin nhắn nội mạng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • VD149 3 tháng
  372.500
  Cú pháp đăng ký: ON 3TVD149 gửi 1543
  Dung lượng: 4Gb/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 30 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 200 phút/tháng
  600 tin nhắn nội mạng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • VC5
  5.000
  Cú pháp đăng ký: ON VC5 gửi 1543
  Dung lượng: 1Gb + 200MB truy cập Cốc Cốc
  Thời hạn: 01 ngày
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • MAX 6 tháng
  350.000
  Cú pháp đăng ký: ON 6TMAX gửi 1543
  Dung lượng: 54Gb
  Thời hạn: 180 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
  Inbox
 • MAX100
  100.000
  Cú pháp đăng ký: ON MAX100 gửi 1543
  Dung lượng: 30Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • D2
  10.000
  Cú pháp đăng ký: ON D2 gửi 1543
  Dung lượng: 2Gb
  Thời hạn: 01 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
LOGO VINAPHONE