Tìm gói cước - Vinaphone 3G/4G/5G

Tìm gói cước

Tìm thấy 211 kết quả

 • D2
  10.000
  Cú pháp đăng ký: ON D2 gửi 1543
  Dung lượng: 2Gb
  Thời hạn: 01 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • MAX
  70.000
  Cú pháp đăng ký: ON MAX gửi 1543
  Dung lượng: 3.8Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • MAX100
  100.000
  Cú pháp đăng ký: ON MAX100 gửi 1543
  Dung lượng: 5.8Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • MAX200
  200.000
  Cú pháp đăng ký: ON MAX200 gửi 1543
  Dung lượng: 15Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • BIG70
  70.000
  Cú pháp đăng ký: ON BIG70 gửi 1543
  Dung lượng: 4.8Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • BIG90
  90.000
  Cú pháp đăng ký: ON BIG90 gửi 1543
  Dung lượng: 7Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • BIG120
  120.000
  Cú pháp đăng ký: ON BIG120 gửi 1543
  Dung lượng: 12Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • M50
  50.000
  Cú pháp đăng ký: ON M50 gửi 1543
  Dung lượng: 1.2Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  (Tiếp tục tốc độ cao với cước phí 25đ/50Kb)
 • M70
  70.000
  Cú pháp đăng ký: ON M70 gửi 1543
  Dung lượng: 1.5Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  (Tiếp tục tốc độ cao với cước phí 25đ/50kb.)
Trò chuyện cùng chúng tôi