Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tỉnh Cao Bằng

Để tra cứu các điểm giao dịch VNPT của Vinaphone một cách nhanh chóng nhất. Việc duy trì kết nối Internet cho thiết bị di động của bạn là điều hoàn toàn cần thiết. Tham khảo nhanh bài viết về Đăng ký gói cước 3G 4G 5G Vinaphone ngày tại đây.

1. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại Thành phố Cao Bằng

1.1. Giao dịch Km5

Địa chỉ: Phường Đề Thám – TP Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063751828

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

1.2. Giao dịch Kim Đồng

Địa chỉ: 8 Kim Đồng, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063859968

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

1.3. Giao dịch trung tâm

Địa chỉ: Phường Hợp giang – TP Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063853919

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

2. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Bảo Lạc

Địa chỉ: TT Bảo Lạc – huyện Bảo Lạc – Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063870540

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

3. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Hà Quảng

Địa chỉ: TT Xuân Hòa – huyện Hà Quảng – Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063862149

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

4. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Thông Nông

Địa chỉ: TT Thông Nông – huyện Thông Nông – Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063875000

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

5. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Trà Lĩnh

Địa chỉ: TT Hùng Quốc – huyện Trà Lĩnh – Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063880101

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

6. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Trùng Khánh

Địa chỉ: TT Trùng Khánh – huyện Trùng Khánh – Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063826889

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

7. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Nguyên Bình

7.1. Giao dịch Tĩnh Túc

Địa chỉ: TT Tĩnh Túc – huyện Nguyên Bình – Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063871818

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

7.2. Giao dịch Nguyên Bình

Địa chỉ: TT Nguyên Bình – huyện Nguyên Bình. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063872798

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

8. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Hòa An

8.1. Giao Dịch Cao Bình

Địa chỉ: Phố Cao Bình, Huyện Hòa An, TT. Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063751828

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

8.2. Giao dịch huyện Hòa An

Địa chỉ: TT Nước Hai – huyện Hòa An – Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063860198

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

9. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Hạ Lang

Địa chỉ: TT Thanh Nhật – huyện Hạ Lang – Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063830025

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

10. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Thạch An

Địa chỉ: QL4A, TT. Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0888456040

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

11. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Bảo Lâm

Địa chỉ: TT Bảo Lâm – huyện Bảo Lâm – Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063885000

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

12. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Phục Hòa

12.1. Giao dịch huyện Phục Hòa

Địa chỉ: TT Phục Hòa – huyện Phục Hòa – Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063822666

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

12.2. Giao dịch Tà Lùng

Địa chỉ: TT Tà Lùng – huyện Phục Hòa – Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063824005

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

13. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Quảng Uyên

Địa chỉ: TT Quảng Uyên – huyện Quảng Uyên – Cao Bằng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02063821869

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

0/5 (0 Reviews)
Chia sẻ:

Bài viết này có hữu ích không?

Xin cảm ơn đóng góp của bạn.

LOGO VINAPHONE