Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tỉnh Quảng Nam

Mục lục

Để tra cứu các điểm giao dịch VNPT của Vinaphone một cách nhanh chóng nhất. Việc duy trì kết nối Internet cho thiết bị di động của bạn là điều hoàn toàn cần thiết. Tham khảo nhanh bài viết về Đăng ký gói cước 3G 4G 5G Vinaphone ngày tại đây.

1. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại thành phố Hội An

1.1. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông Thanh Hà

Địa chỉ: Ngã 4 Thanh Tín, P. Thanh Hà, TP. Hội An. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353863368

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

1.2. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông Hội An

Địa chỉ: 6B Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353962777

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

2. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại thành phố Tam Kỳ

2.1. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông Tam Kỳ 1

Địa chỉ: 2A Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353812135

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

2.2. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông Tam Kỳ 2

Địa chỉ: 159 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353833233

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

3. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Điện Bàn

3.1. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông Điện Bàn

Địa chỉ: 154 Mẹ Thứ, Phường Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353867399

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

3.2. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông Điện Ngọc

Địa chỉ: Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353920555

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

4. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Duy Xuyên

Địa chỉ: Khối phố Long Xuyên 3, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353877422

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

5. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Núi Thành

Địa chỉ: 01 Chu Văn An, Thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353812789

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

6. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Tiên Phước

Địa chỉ: Tiên Bình, thị trấn Tiên Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353812503

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

7. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Nam Trà My

Địa chỉ: Thị trấn Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353810400

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

8. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Bắc Trà My

Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353882620

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

9. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Thăng Bình

Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353811333

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

10. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Quế Sơn

10.1.Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông Quế Sơn 1

Địa chỉ: 230 Hùng Vương, Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353885117

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

10.2.Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông Quế Sơn 2

Địa chỉ: Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353689799

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

11. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Nông Sơn

Địa chỉ: Thôn Trung Phước, Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353654333

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

12. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Nam Giang

Địa chỉ: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353812668

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

13. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Đông Giang

Địa chỉ: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353898999

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

14. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Tây Giang

Địa chỉ: Xã A Tiêng, huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353796000

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

15. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Hiệp Đức

Địa chỉ: Thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353883555

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

16. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Phước Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353888000

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

17. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Đại Lộc

Địa chỉ: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353865301

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

18. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Phú Ninh

Địa chỉ: Thị Trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02353823789

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

0/5 (0 Reviews)
Chia sẻ:

Bài viết này có hữu ích không?

Xin cảm ơn đóng góp của bạn.

LOGO VINAPHONE