Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tỉnh Sơn La

Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tỉnh Sơn La

Để tra cứu các điểm giao dịch VNPT của Vinaphone một cách nhanh chóng nhất. Việc duy trì kết nối Internet cho thiết bị di động của bạn là điều hoàn toàn cần thiết. Tham khảo nhanh bài viết về Đăng ký gói cước 3G 4G 5G Vinaphone ngày tại đây.

1. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại thành phố Sơn La

1.1. Điểm giao dịch Chiềng Lề

Địa chỉ: Tổ 3 phường Chiềng Lề – TP Sơn La – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0915900909

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

1.2. Điểm giao dịch Chiềng Sinh

Địa chỉ: Tổ 5 phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0889352689

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

1.3. Giao dịch Trung tâm Thành phố

Địa chỉ: Số 1 đường Tô Hiệu – Tổ 4 phường Tô Hiệu – TP Sơn La – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0948477628

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

2. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Quỳnh Nhai

Địa chỉ: Xóm 2 – Xã Mường Giàng – Huyện Quỳnh Nhai – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0919129288

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

3. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Mường La

Địa chỉ: Tiểu khu 2 – Thị trấn Ít Ong – Huyện Mường La – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0911282087

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

4. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Thuận Châu

4.1. Điểm giao dịch Chiềng Pấc

Địa chỉ: Tiểu khu 6 – Xã Tông Lệnh – Huyện Thuận Châu – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0886244899

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

4.2. Giao dịch Trung tâm Thuận Châu

Địa chỉ: Tiểu khu 14 – Thị trấn Thuận Châu – Huyện Thuận Châu – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0886195668

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

5. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Bắc Yên

Địa chỉ: Bản Phiêng Ban 2 – Thị trấn Bắc Yên – Huyện Bắc Yên – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0837161295

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

6. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Phù Yên

Địa chỉ: Khối 5 – Thị trấn Phù Yên – Huyện Phù Yên – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0911212199

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

7. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Mai Sơn

Địa chỉ: TK 06 – Thị Trấn Hát Lót – Huyện Mai Sơn – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0886117090

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

8. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Sông Mã

8.1. Giao dịch Trung tâm Sông Mã

Địa chỉ: Tổ dân phố 8 – Thị trấn Sông Mã – Huyện Sông Mã – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0917099826

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

8.2. Điểm giao dịch Chiềng Khương

Địa chỉ: Bản Tân Lập – Xã Chiềng Khương – Huyện Sông Mã – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0859499789

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

9. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Yên Châu

Địa chỉ: Tiểu khu 3 – Thị trấn Yên Châu – Huyện Yên Châu – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0945512992

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

10. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Mộc Châu

10.1. Giao dịch Trung tâm Mộc Châu

Địa chỉ: Tiểu khu 7 – Thị trấn Mộc Châu – Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0832021994

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

10.2. Điểm giao dịch Nông Trường

Địa chỉ: Tiểu khu 40 – Thị trấn Nông Trường – Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0917005707

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

11. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Sốp Cộp

Địa chỉ: Bản Hua Mường – Xã Sốp Cộp – Huyện Sốp Cộp – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0856011193

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

12. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Vân Hồ

Địa chỉ: Tiểu khu 56 – Xã Vân Hồ – Huyện Vân Hồ – Tỉnh Sơn La. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0942169789

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

0/5 (0 Reviews)
Chia sẻ:

Bài viết này có hữu ích không?

Xin cảm ơn đóng góp của bạn.

LOGO VINAPHONE