Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tỉnh Thanh Hóa

Mục lục

Để tra cứu các điểm giao dịch VNPT của Vinaphone một cách nhanh chóng nhất. Việc duy trì kết nối Internet cho thiết bị di động của bạn là điều hoàn toàn cần thiết. Tham khảo nhanh bài viết về Đăng ký gói cước 3G 4G 5G Vinaphone ngày tại đây.

1. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại thành phố Thanh Hóa

1.1. Điểm giao dịch Quảng Hưng

Địa chỉ: 388 Trần Bình Trọng Phường Quảng Hưng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0919288358

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

1.2. Điểm giao dịch Môi

Địa chỉ: Phố Môi, Xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02373678600

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

1.3. Giao dịch trung tâm VNPT Thanh Hóa

Địa chỉ: 26A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02373555555

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

1.4. Điểm giao dịch Nam Ngạn

Địa chỉ: 96 Trần Hưng Đạo. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0949244986

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

2. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại thị xã Bỉm Sơn

Địa chỉ: 02 Đinh Công Tráng. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02373766666

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

3. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại thành phố Sầm Sơn

Địa chỉ: Số 45 Nguyễn Du Phường Trường Sơn TP Sầm Sơn. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0912012991

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

4. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Mường Lát

Địa chỉ: Khu 2. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0916447234

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

5. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Quan Hóa

Địa chỉ: Khu 1. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0914347456

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

6. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Quan Sơn

Địa chỉ: Khu 5 – TT Quan Sơn. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0912405689

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

7. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Bá Thước

Địa chỉ: Phố 4 TT Cành Nàng Bá Thước. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0911338088

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

8. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Cẩm Thủy

8.1. ĐGD trung tâm Cẩm Thủy

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Cẩm Thuỷ. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02373524666

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

8.2. Điểm giao dịch Phúc Do

Địa chỉ: Cẩm Tân. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02373529888

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

9. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Lang Chánh

Địa chỉ: Phố 3, Thị trấn Lang Chánh. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02373578000

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

10. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Thạch Thành

Địa chỉ: Khu 6. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0914655078

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

11. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Ngọc Lặc

11.1. Điểm giao dịch Ngọc Lặc

Địa chỉ: Phố Lê Lai TT Ngọc Lặc. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0914335988

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

11.2. Điểm giao dịch Minh Tiến

Địa chỉ: Minh Tiến. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02373574000

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

12. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Thường Xuân

Địa chỉ: Số 04, Đường Cầm Bá Thước. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0912445030

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

13. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Như Xuân

Địa chỉ: Khu phố 2,Thị Trấn Yên Cát , Như Xuân , Thanh Hóa. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02373546555

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

14. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Như Thanh

Địa chỉ: Khu Phố 2. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0912238656

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

15. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Vĩnh Lộc

15.1. Điểm giao dịch Vĩnh Lộc

Địa chỉ: Khu 2 Thị Trấn Vĩnh Lộc. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0913517391

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

15.2. Điểm giao dịch Bồng Trung

Địa chỉ: Xóm 6. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0913592363

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

16. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Hà Trung

Địa chỉ: Tiểu khu 6. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0916003399

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

17. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Nga Sơn

Địa chỉ: tiểu khu Hưng Long. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0945863636

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

18. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Yên Định

18.1. Điểm giao dịch Kiểu

Địa chỉ: Kiểu – Yên Trường. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0949982999

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

18.2. Điểm giao dịch Trung Tâm Yên Định

Địa chỉ: TT Quán Lào. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0917282982

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

18.3. Điểm giao dịch Thống Nhất

Địa chỉ: Thị Trấn Thống Nhất. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0942489388

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

19. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Thọ Xuân

19.1. Điểm giao dịch Xuân Lai

Địa chỉ: Xóm 5. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0915935364

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

19.2. Điểm giao dịch trung tâm Thọ Xuân

Địa chỉ: Khu 8. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0918090678

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

19.3. Điểm giao dịch Lam Sơn

Địa chỉ: Khu 3. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0942807676

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

20. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Hậu Lộc

Địa chỉ: Khu 1 – Thị Trấn Hậu Lộc. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02373831234

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

21. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Thiệu Hóa

21.1. Điểm giao dịch Ba Chè

Địa chỉ: Ba Chè, Thiệu Đô, Thiệu Hóa Thanh Hóa. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02378826666

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

21.2. Điểm giao dịch trung tâm Thiệu Hóa

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Vạn Hà, Thiệu Hóa. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02373842777

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

22. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Hoằng Hóa

Địa chỉ: Phố Vinh Sơn – Thị trấn Bút Sơn – Hoằng Hóa – Thanh Hóa. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0919189286

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

23. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Đông Sơn

Địa chỉ: Khối 4 TT Rừng Thông Đông Sơn. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0949088799

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

24. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Triệu Sơn

Địa chỉ: 294 Phố Giắt. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0911201207

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

25. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Quảng Xương

25.1. Điểm giao dịch trung tâm Quảng Xương

Địa chỉ: Thị trấn Quảng Xương. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02373671999

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

25.2. Điểm giao dịch khu vực Ghép

Địa chỉ: Cạnh Bưu cục Ghép. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0913302383

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

25.3. Điểm giao dịch khu vực chợ Hội

Địa chỉ: Chợ Hội, xã Quảng Ngọc, Quảng Xương. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 02373676100

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

26. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Nông Cống

26.1. Điểm giao dịch thị trấn Nông Cống

Địa chỉ: Số 612 Tiểu khu Minh tân, TT Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hóa. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0886058383

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

26.2. Điểm giao dịch xã Trường Sơn

Địa chỉ: Thôn Phúc Thọ. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0915246539

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

27. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Tĩnh Gia

27.1. Điểm giao dịch Tĩnh Gia

Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0913198988

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

27.2. Điểm giao dịch xã Nghi Sơn

Địa chỉ: Thôn Bắc Hải, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0888082505

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

27.3. Điểm giao dịch chợ Kho

Địa chỉ: Thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0946797311

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

0/5 (0 Reviews)
Chia sẻ:

Bài viết này có hữu ích không?

Xin cảm ơn đóng góp của bạn.

LOGO VINAPHONE