Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tỉnh Vĩnh Long

Để tra cứu các điểm giao dịch VNPT của Vinaphone một cách nhanh chóng nhất. Việc duy trì kết nối Internet cho thiết bị di động của bạn là điều hoàn toàn cần thiết. Tham khảo nhanh bài viết về Đăng ký gói cước 3G 4G 5G Vinaphone ngày tại đây.

1. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại thị xã Bình Minh

Địa chỉ: 127/15 Tổ 15 Khóm 1 phường Cái Vồn thị xã Bình Minh. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0913960487

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

2. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Bình Tân

Địa chỉ: Tổ 15 ấp Tân Thuận. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 01239729929

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

3. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Long Hồ

3.1. Điểm giao dịch Hòa Ninh

Địa chỉ: Bình Thuận 1. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 01295671079

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

3.2. Điểm giao dịch Phước Yên

Địa chỉ: Ấp Phước Yên A. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 01234001155

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

3.3. Điểm giao dịch Long Hồ

Địa chỉ: Khóm 1. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0913634449

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

4. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Mang Thít

4.1. Điểm giao dịch Tân Long

Địa chỉ: Ấp Thân Bình. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0919153456

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

4.2. Điểm giao dịch Mang Thít

Địa chỉ: số 01 Lê Lợi , Khóm 1. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0919153456

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

5. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Tam Bình

5.1. Điểm giao dịch Mỹ Lộc

Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú – Xã Mỹ Lộc – Huyện Tam Bình- Tỉnh Vĩnh Long. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0912356918

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

5.2. Điểm giao dịch Song Phú

Địa chỉ: Ấp Phú Trường – Xã Song Phú – Huyện Tam Bình – Tỉnh Vĩnh Long. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0912356918

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

5.3. Điểm giao dịch Tam Bình

Địa chỉ: Khóm 3 – Thị Trấn Tam Bình- Huyện Tam Bình – Tỉnh Vĩnh Long. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0912356918

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

6. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Trà Ôn

6.1. Điểm giao dịch thị trấn 1

Địa chỉ: 10A Lê Văn Duyệt Thị trấn Trà Ôn. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0919649616

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

6.2. Điểm giao dịch thị trấn 2

Địa chỉ: 77 Đồ chiểu, Khu 3 TT Trà Ôn. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0913899046

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

6.3. Điểm giao dịch Vĩnh Xuân

Địa chỉ: Chợ Vĩnh Xuân. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0942531203

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

6.4. Điểm giao dịch Hựu Thành

Địa chỉ: Khu phố Hựu Thành. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0949197640

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

7. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại huyện Vũng Liêm

7.1. Điểm giao dịch thị trấn Vũng Liêm

Địa chỉ: 204B TL 907 khóm 1. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0944874111

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

7.2. Điểm giao dịch Hiếu Nhơn

Địa chỉ: Ấp Hiếu Minh B. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 01272012222

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

7.3. Điểm giao dịch Hiếu Phụng

Địa chỉ: Ấp Nhơn Ngãi. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0948507470

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

7.4. Điểm giao dịch Thanh Bình

Địa chỉ: Ấp Thanh Lương. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0919235995

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

7.5. Điểm giao dịch An Luông

Địa chỉ: Ấp 8. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0918908587

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

8. Địa chỉ các điểm giao dịch VNPT và Vinaphone tại thành phố Vĩnh Long

8.1. Điểm giao dịch Nguyễn Huệ

Địa chỉ: Số 144, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0886072333

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

8.2. Điểm giao dịch Trường An

Địa chỉ: Ấp Tân Thuận An, Xã Tân Ngãi. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0943632329

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

 

8.3. Điểm giao dịch Trưng Nữ Vương

Địa chỉ: Số 3 Trưng Nữ Vương, P1, TP. Vĩnh Long. Xem Bản đồ Google.

Điện thoại: 0918835763

Website: Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G Vinaphone

0/5 (0 Reviews)
Chia sẻ:

Bài viết này có hữu ích không?

Xin cảm ơn đóng góp của bạn.

LOGO VINAPHONE