Virus Corona Covid-19 - Vinaphone 3G/4G/5G

Virus Corona Covid-19

BÁO CÁO TRONG THÁNG 8 VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TỪ VIRUS CORONA (COVID-19)

Hiên nay tình hình dịch bệnh Corona (Covid-19) đang rất nghiêm trọng, câu hỏi mỗi ngày là: “đã có bao nhiêu người chết”, “bao nhiêu quốc gia bị Corona”, “virus tại Mỹ”, “virus tại Italia”, “virus tại Việt Nam”,… sẽ được trả lời trong bảng thống kê Tháng 8 cập nhật tại đây.

[cov2019map]

 

[cov2019all]

 

Số liệu được cung cấp bởi:

LOGO VINAPHONE